τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε τις εξής τεχνολογίες:

 

-          Πειράματα με μοντέλα υπό κλίμακα. Για να προσδιορίσουμε το σχήμα των κατασκευών εκτελούμε πειράματα με μοντέλα υπό κλίμακα ώστε να βρούμε τη βέλτιστη φόρμα μιας κατασκευής.

 

-          Αριθμητική βελτιστοποίηση. Η φόρμα σκελετού, αποτέλεσμα πειραμάτων με μοντέλα υπό κλίμακα, βελτιώνεται ακόμη περισσότερο μεσώ καινοτόμων προγραμμάτων υπολογιστή. Το σχήμα που υπολογίζεται με αυτό τον τρόπο βρίσκεται πιο κοντά στο βέλτιστο απ ότι το καθορισμένο με το μοντέλο υπό κλίμακα.

 

-          Προένταση. Με την προένταση καλωδίων και σκελετών επιτυγχάνεται η παραγωγή ιδιαίτερα λεπτών και ελαφρών κατασκευών.