δημοσιευμένα κείμενα

Μπορείτε να διαβάσετε τα εξής on-line κείμενα (θα χρειαστείτε τον δωρεάν Acrobat Reader της  Adobe):

 

-          Ortega, I. und Bisgaard, S. (2000). "Quality Improvement in the Construction Industry: Three Systematic Approaches". Report Nr. 10, Report Series Quality Management and Technology, Institute for Technology Management, University of  St. Gallen

-          Ortega, I. (2000). "Systematic Prevention of Construction Failures". Report Nr. 9, Report Series Quality Management and Technology, Institute for Technology Management, University of  St. Gallen

-          Ortega, I. (1999). "The Incident Reporting System (IRS)". Report Nr. 8, Report Series Quality Management and Technology, Institute for Technology Management, University of  St. Gallen

 

Για να σας στείλουμε αντίγραφα των εξείς δημοσιευμάτων, στείλτε μας ένα μήνυμα:

 

-          Ortega, I. (2002). "Simultaneous Engineering in Construction," für The Fifth International Conference on Space Structures, University of Surrey, 19.-21. August 2002, Surrey, UK, to appear in August 2002

-          Ortega, I. (2001). "Failure Prevention in the Construction Project," für The Second International Conference on Forensic Engineering, The Institution of Civil Engineers, 12.-13. November 2001, London, UK, p. 75-82

-          Ortega, I. (2000a). "Systematic Prevention of Construction Failures: An Overview," Technology, Law and Insurance, Vol. 5, Nrs.1 / 2, p. 15-22

-          Ortega, I. (2000b). "The Incident Reporting System," Forensic Engineering: Proceedings of the Conference of the American Society of Civil Engineers in San Juan, Puerto Rico, 21.-23. Mai, 2000, p. 132-141

-          Ortega, I. und Bisgaard, S. (2000). "Quality Improvement in the Construction Industry: Three Systematic Approaches," Total Quality Management, Vol. 11, Nr. 4/5&6, p. 383-392

-          Ortega, I. und Bisgaard, S. (2001). "Construction Failures: A Platform for Improvement," Proceedings of the International Conference on Safety, Risk, and Reliability in Malta, 21.-23. März, 2001, p. 717-722

-          Ortega, I. (1998a). "Construction Failures: Past, Present and Future," Swiss Re: en network, Vol. 2, Nr. 5, p. 3-5

-          Ortega, I. (1998b). "Aus Fehlern Lernen," Schweizer Ingenieur und Architekt, Vol. 116, Nr. 26, p. 504-508 (στα Γερμανικά)

-          Boutellier, R. und Ortega, I. (1999). "Ingenieur: Ein ganzheitlicher Beruf", Informationsbulletin der Gruppe Ingenieure für die Schweiz von Morgen, Vol. 7, Nr. 13, p. 1-2 (στα Γερμανικά)

-         Boutellier, R. und Ortega, I. (1998). "Einstürze als Anstösse für Innovationen," Schweizer Ingenieur und Architekt, Vol. 116, Nr. 3/4, p. 29-37 (στα Γερμανικά