συνέταιρες εταιρίες

Συνεργαζόμαστε με τις εξείς εταιρείες:

 

Ortega & Kanoussi Technologies    

Río Tíber 110, 5th Floor

 

MX-6500 Mexico City

 

Mexico

 

Τηλέφωνο

+ 52 555 207 75 81

Φαξ

+ 52 555 207 75 81

 

 

Mat-Tec AG Werkstoffmechanik

 

Unterer Graben 27

 

CH-8400 Winterthur

 

Switzerland

 

Τηλέφωνο

+ 41 52 202 54 44

Φαξ

+ 41 52 202 54 45

 

 

FKO-Swiss Commission for Optical High-Performance Networks

Unterfeldstrasse 9

 

CH-8050 Zürich

 

Τηλέφωνο

++/41/1/321 66 42

Φαξ

++/41/1/321 66 43