μέθοδοι

Για τη διατήρηση και περαιτέρω εξέλιξη των εκσυγχρονιστικών δυνατοτήτων  μας χειριζόμαστε τις εξής μεθόδους

 

-          Το πιο πρόσφατο επίπεδο επιστήμης και πρακτικής. Ακολουθούμε το πιο νέο επίπεδο επιστήμης και πρακτικής με την εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων σχεδιασμού. και Με τους μοντέρνους μεθόδους σχεδιασμού είμαστε ικανοί να σχεδιάσουμε καινοτόμες ελαφρές κατασκευές σε   ανταγωνιστικές τιμές. Κατά αυτό τον τρόπο, η ποιότητα των κατασκευών μας συμβαδίζει με τη διατήρηση του προσχεδιασμένου χρόνου καθώς και των  προκαθορισμένων τιμών.

 

-          Δική μας έρευνα, ανάπτυξη και εργαστήριο. Διαθέτουμε παράρτημα για έρευνα και ανάπτυξη καθώς και δικό μας εργαστήριο. Έτσι εξασφαλίζουμε την ικανότητα για καινοτομία. Το παράρτημα για έρευνα και ανάπτυξη παράγει καινοτομίες και εκτελεί πειράματα καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτομιών.