υλικά οικοδομών

 

Για κάθε κατασκευή επιλέγουμε το κατάλληλο υλικό. Τα κριτήρια επιλογής υλικών είναι μεταξύ άλλων η αντοχή, η συντήρηση και η εμφάνιση. Τα ακολουθών υλικά έχουν τις εξείς ιδιότητες:

 

-          Χάλυβας. Λεπτότητα, ελάχιστο βάρος και υψηλή αντοχή.

-          Σκυρόδεμα. Εύκολη κατασκευή της επιθυμητής φόρμας, χαμηλής τιμής.

-          Γυαλί. Διαφάνεια. 

-          Ίνες. Ημιδιαφανής, ελάχιστο βάρος και υψηλή αντοχή.

-          Πλαστικές ύλες. Ελάχιστο βάρος και υψηλή αντοχή.