γκαλερί

 

Για να δείτε μεγαλύτερες εικόνες, κάντε παρακαλώ κλικ στα σύμβολα. Για να παρακολουθήσετε της ταινίες τροχιάς, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το δωρεάν ModelPress Reader (6.6 MByte).

 

αρχιτεκτονική

 

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

 

 

 

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

 

 

 

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

 

 

 

γλυπτική

 

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

 

 

 

 

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

Ταινία περιστρεφόμενου δίσκου

Ταινία τροχιάς

 

 

Copyright 2005: Ηλίας Ορτέγα