συμβουλευτική

Προσφέρουμε καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα: 

 

-          καινοτομίας

-          ποιότητας

-          ασφάλειας

 

καινοτομία

Συμβουλεύουμε για θέματα επιτυχούς ανάπτυξης, εισαγωγής και διάδοσης καινοτομιών.

 

ποιότητα

Προσφέρουμε τεχνογνωσία για σχεδιασμό, βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας των διεργασιών κατασκευής και εγκατάστασης.

 

ασφάλεια

Συντάσσουμε αναλύσεις, επεξεργαζόμαστε προγράμματα και αναπτύσσομε ενέργειες που εγγυούνται την ασφάλεια των διαδικασιών οικοδομής και των εγκαταστάσεων.